IPHONE 14 PLUS

Danh mục:

Mô tả

Thông tin bổ sung

Color

Black, Blue, Purple, Red, White, Yellow

PHONE SIZE

64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB